/**Google Analytics**/ /**GA End**/

DARK FOUR

Personality test

Тествай! Try it!

4

трилиона долара е стойността на загубите в следствие на измами всяка година в световен мащаб

27

% от контрапродуктивното поведение се обяснява с „тъмната триада“

19

% от финансовите злоупотреби се извършват на ниво изпълнителен и висш мениджмънт

26

% от финансовите злоупотреби се извършват в отдел „Продажби“