/**Google Analytics**/ /**GA End**/

Нарцисизъм

  • Home
  • Нарцисизъм

Нарцисизъм

 

Нарцистичните личности изглеждат самоуверени, харизматични и интелигентни. А когато са на мениджърски позиции, конкурентната бизнес среда поощрява още повече техните егоцентрични и доминанти черти.

 

Чувство за превъзходство, грандомания, егоцентризъм и постоянно акцентиране върху собствените достойнства са типичните характеристики на хората с висок нарцисизъм. Но тяхната убеденост, че превъзхождат другите е съчетана и с непрекъсната необходимост това да бъде потвърждавано. Тяхната потребност от възхищението на околните е практически постоянна, поради което те нерядко се заобикалят с хора, които непрекъснато да ги адмирират и ласкаят.

 

Всичко, което правят хората с висок нарцисизъм, е свързано с тяхното Его. Когато някой е омаловажил постиженията и качествата им, критикувал ги е или пък ги е отхвърлил, могат да станат враждебни. Те са нетолерантни към критика и не умеят да се учат от миналите си грешки.

 

Желанието им за внимание често влияе върху вземането на решения. Когато трябва да избират, те винаги възприемат определено действие като по-изгодно, ако то подхранва тяхната потребност от внимание и грандиозност. Това може да ги подтикне към неоправдани рискове и неетични решения.

 

Нарцистичните хора на високи позиции действат крайно и с размах. Те не умеят да се учат от грешките си и проявяват нетърпимост към критика. Често предприемат дръзки и екстремни решения, които привличат вниманието и водят до екстремни последици – или големи печалби, или големи загуби за компанията.

 

Вижте как нарцистичните лидери се отнасят към другите на работното си място в статията за „токсичното лидерство“. 

 

Тествай!