/**Google Analytics**/ /**GA End**/

Финансови злоупотреби – какви са причините?

  • Home
  • Финансови злоупотреби – какви са причините?

Финансови злоупотреби – какви са причините?

 

 

Ежегодно организациите губят по 5% от приходите си в резултат на злоупотреби, извършени от техни служители.

 

Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на злоупотреби (ACFE) посочва, че финансовите злоупотреби най-често се извършват в банки и други институции, предоставящи финансови услуги в държавната и публичната администрация, както и в производствени компании. Техните служители умишлено  извършват тези нарушения поради парични затруднения, високи разходи, алчност… Защо?

 

Според Триъгълника на измамата има три основни причини, поради които служителят извършва измама на работното си място. Но възможно ли е  някои хора да са предразположени към това? Според психолозите – да. Определени личностни черти – т.нар. Тъмна триада (макиавелизъм, нарцисизъм и неклинична психопатия), се откриват по-често при хора, извършили финансови злоупотреби, измами и други контрапродуктивни действия.

 

DARK FOUR е личностен въпросник, който оценява риска от контрапродуктивно поведение на работното място. Той е базиран върху Тъмната триада, но развива модела като добавя още една дименсия – меркантилност

 

Тествай!