/**Google Analytics**/ /**GA End**/

Неетични решения – на какво се дължат?

  • Home
  • Неетични решения – на какво се дължат?

Неетични решения – на какво се дължат?

Господин Х е на 45 години и е Директор „Управление на проекти“ в консултантска фирма с международно участие. Наскоро разведен, той продължава да издържа бившата си съпруга и дъщеря си, която е на 25 години и все още учи „Международни отношения“ в частен университет извън България, както и сина си, който е в седми клас – също в частно училище.

Заплатата на Г-н Х зависи от проектите, които печели за фирмата. Приходите му, макар и значителни, са непостоянни и той е винаги преуморен и под силен стрес – особено при приключване на проект. Въпреки това, той не може да се сдържи и си купува нов скъп автомобил, защото вярва, че това е „важно за имиджа“ му.

За да спечели мащабен проект и да може да поддържа начина си на живот, той решава да предложи подкуп на държавен служител. Действията му предизвикват съмнения от страна на чуждестранния управител на консултантската фирма и след съответната проверка г-н Х е уволнен.

 

Извършването на измама или финансова злоупотреба на работното място е умишлено, т.е. при подходяща среда, отсъствието на контролиращо лице и наличието на мотивация у служителя, той взема съзнателно решението да действа контрапродуктивно.

 

Според психолозите, мотивите за това най-често се дължат на:

  • Алчност
  • Стремеж към определен статус
  • Отмъщение или неангажираност към компанията
  • Търсене на силни усещания
  • Защото другите го правят
  • Липса на морални задръжки

 

Данните показват, че най-често срещаната причина за извършване на финансова злоупотреба или измама е алчността, желанието за по-висок статус, пари и власт. DARK FOUR оценява степента, в която човек притежава тези характеристики чрез скалата Меркантилност.

 

Тествай!