/**Google Analytics**/ /**GA End**/

Какво е DARK FOUR?

  • Home
  • Какво е DARK FOUR?

Какво е DARK FOUR?

DARK FOUR е личностен тест, който оценява риска от проява на контрапродуктивно поведение (финансова злоупотреба, измама, вземане на неетични решения и неоправдани рискове, токсично лидерство и др.) на работното място. Моделът, върху който DARK FOUR е базиран, обхваща четири личностни черти, които най-често се свързват с контрапродуктивното поведение – манипулативност, нарцисизъм, импулсивност и меркантилност.

 

Различните характеристики на хората са разпределени равномерно между нас. По дефиниция, повечето хора сме разположени в „средните стойности“, но има и процент от населението, което е в крайностите. Екстремните стойности дори на характеристика, която се възприема като позитивна по принцип (например общителността), могат да бъдат проблемни, ако са в крайности. Това се отнася и за чертите от DARK FOUR. Твърде високата манипулативност, например, може да доведе до оказване на влияние с неетични методи, чрез създаване на интриги и слухове, докато твърде ниската – до липса на асертивност и неумение за отстояване на решенията.

 

DARK FOUR ще Ви помогне да оцените в каква степен Вашият служител притежава характеристиките манипулативност, нарцисизъм, импулсивност и меркантилност, така че да прецените дали за компанията Ви съществува риск този служител да предприеме контрапродуктивни действия.

 

Тестът е съобразен с културната специфика в България и е подходящ за използване при подбор и оценка на служители на експертни и ръководни позиции, както и при въвеждане на вътрешни политики за сигурността.

 

Как се проявяват високите резултати по тези личностни черти в работата на служители, които са на ръководни позиции, можете да научите тук

 

 Тествай!