/**Google Analytics**/ /**GA End**/

„Токсично лидерство“

  • Home
  • „Токсично лидерство“

„Токсично лидерство“

 

Взаимоотношенията с колеги и подчинени често зависят не само от позицията в компанията, но и от личностните черти на лидерите. Според психолозите т.нар. Тъмна триада (макиавелизъм, нарцисизъм и неклинична психопатия) може да бъде вредна както за цялостния климат в компанията, така и за отношенията между колеги, особено на ръководни позиции. Неслучайно за тези личностни черти в контекста на управлението се говори като за „токсично лидерство“, „тъмна страна на лидерството“, „лидерство извън релси“ и др.

 

DARK FOUR оценява тези характеристики чрез скалите Манипулативност, Нарцисизъм и Импулсивност. Той разширява модела на Тъмната триада като добавя още един фактор – Меркантилност, който обхваща най-често цитираната от експертите в разкриването на финансови злоупотреби причина за контрапродуктивно поведение на работното място – алчността за притежаване на все повече и повече власт, пари и привилегии.

 

Ето как тези черти се проявяват в поведението на служителите и отношението им към околните, когато те са на ръководни позиции.

 

Чрез ласкателство и хитрост манипулативните хора лесно създават съюзи и печелят последователи. Те никога не разкриват истинските си мотиви, когато дават нареждания, а към подчинените си се отнасят  с недоверие и мнителност. Тъй като смятат, че хората по принцип са нечестни и мързеливи, те рядко поощряват служителите си, дори напротив – постоянно ги притискат с това, че не си вършат работата достатъчно добре.

 

Нарцисизмът е може би най-често изследваната личностна черта от Тъмната триада. Това е така, защото хората с висок нарцисизъм лесно стават лидери – те изглеждат интелигентни, харизматични и действат „със замах“. За съжаление, управлението на хора при тях е безпроблемно само когато властта им се приема безусловно. Решенията, които вземат, произтичат изцяло от начина, по който това ще се отрази на имиджа им, а критиката към действията им може да предизвика фрустрация и гняв.

 

Импулсивните лидери рядко се задържат дълго време на едно работно място. На тях им липсва емпатия и разбиране на потребностите на околните, имат повърхностно отношение към подчинените си, често съчетано с прояви на грубост и коравосърдечност. В ролята си на ръководители те са склонни да „мотивират“ чрез назидаване и внушаване на чувство за вина, а по отношение на другите са злопаметни и отмъстителни.

 

Мениджърите с висока меркантилност постоянно търсят начини да поддържат охолния си живот и останалите привилегии, идващи от позицията им. За да оправдаят това, те често твърдят, че парите не са за тях, а за да купуват подаръци на свои близки. Именно комбинацията между алчност и налична възможност, т.е. достъп до средства и информация на високо ниво, е една от основните характеристики на финансовите злоупотреби. 

 

Тествай!