/**Google Analytics**/ /**GA End**/

Измами – как да оцените риска?

  • Home
  • Измами – как да оцените риска?

Измами – как да оцените риска?

 

 

 

Според Donald Cressey – американски социолог и криминолог, т.нар. Триъгълник на измамата обяснява защо служителите извършват финансова злоупотреба на работното си място. Този триъгълник има три елемента (натиск, възможност и рационализация), които влияят по следния начин:  

 

Натискът идва от житейски проблеми, които служителят не може да сподели, защото биха компрометирали неговия статус, имидж или позиция във фирмата. Това са притеснения, с които всеки човек се сблъсква – финансови задължения, личен финансов неуспех, неприятности във фирмата, изолация, проблеми с ръководителя или просто силен стремеж към по-висок статус.

 

Възможността е вторият елемент от триъгълника на измамата. От една страна, тя представлява достъпът до информация, необходима за извършване на измама, а от друга – наличието на технически умения за извършването на измамата. За да извършват измама или финансова злоупотреба, служителите използват същите професионални умения, които прилагат в ежедневната си работа – счетоводителите издават неверни счетоводни документи, търговците подправят фактури, банковите служители фалшифицират депозити.

 

Чрез рационализацията човек поддържа своята положителна представа за самия себе си и прави поведението си логично и оправдано в собствените очи. Извършилите финансови или други злоупотреби на работното място никога не се възприемат като престъпници (Вижте най-честите рационализации на осъдените за финансови злоупотреби).

 

Разбира се, не всеки служител, който е финансово притиснат, на висока позиция във финансовия отдел или има постоянен достъп до паричните потоци на фирмата, би извършил измама, злоупотреба или друго нарушение. Най-голям риск за организацията има, когато едновременно са налице и трите компонента на триъгълникa:

И все пак – какъв е „типът“ служител, който би извършил измама на работното място? Според психолозите, някои личностни черти в хората са по-често свързани с извършването на финансови злоупотреби.

 

Служителите, които извършват финансови измами, са интелигентни, нарцистични, решителни и харизматични. Те са хитри и алчни, склонни да поемат рискове, арогантни и дори агресивни. Често тези хора са майстори на първото впечатление и успяват да създадат образ на мотивирани, насочени към резултатите служители. Като мениджъри, те не само могат да влошат етичния климат в компанията, но и да се фокусират върху личните си интереси и да злоупотребят с позицията си, ако им се удаде удобна възможност.

 

DARK FOUR може да Ви помогне да оцените степента, в която Вашите служители притежават тези личностни черти и да прецените дали това представлява риск за компанията Ви. 

 

Тествай!